ОГНОС :

огнос огнос (огногор зүйлийн байн байн хөдлөх байдал).