ав сав зантай

тогтворгүй, амархан хувирах зантай, гэнэт догшрох зантай