ав сав

а. Бага сага, аар саар; б. Хөнгөн хуумгай тогтворгүй; в. Алдаг оног, хааяа; г. Ажил төрлийг түргэн шаламгай хийх нь