НАМУУН

1. Тогтуун тайван: намуун байгаль (амар амгалан, тайван байгаль дэлхий);


2. [шилжсэ‎н] Даруу төлөв, дөлгөөн: намуун ааш (даруу, дөлгөөн зан ааш), намуун хэлэх (аядуу зөөлөн дуугаар дэлгэрэнгүй...
намуун байгаль амар амгалан, тайван байгаль дэлхий
намуун ааш даруу, дөлгөөн зан ааш
намуун хэлэх аядуу зөөлөн дуугаар хэлэх
намуун дөлгөөн а. Уян дөлгөөн зан б. Их усны тогтуун урсгал
зөөлөн намуун аядуу, дөлгөөн
зөөлөн намуун харц дөлгөөн харц