НАМУУХАН

1. Нэлээд намуун: намуухан дуу (их зөөлөн, аядуу дуу), намуухан эгшиглэх (чанга бус, дэлгэрэнгүй...


2. Тогтуун, амар амгалан: намуухан үдэш (салхигүй, тогтуун налгар үдэш) - Намуухан үдэш гадаа налайж, найрсагхан чи минь гараа дэлгэрэнгүй... Ш.Сүрэнжав. Намуун үдэш;

3. Хурдан биш аажуухан.

намуухан дуу их зөөлөн, аядуу дуу
намуухан эгшиглэх чанга бус, аядуухан эгшиглэх
намуухан үдэш салхигүй, тогтуун налгар үдэш