НАМХРААХ

1. Нам жим болгуулах: гаслангаа намхраах (гаслангаа арилгах) - Охин өөрийн гаслангаа дэлгэрэнгүй... Марк Твен. Том Сойерын адал явдал;


2. Бууруулах.