НАМХАВТАР

Арай намхан: намхавтар нуруутай (арай намхан нуруутай) - Генерал Резухин гэж намхавтар, дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний Монгол., намхавтар бүүрэг (бага з‎эрэг намхан бүүрэг) - Боржигин хийцийн намхавтар бүүрэгтэй… байлаа. С.Эрдэнэ. Хулан бид хоёр.

намхавтар нуруутай арай намхан нуруутай
намхавтар бүүрэг бага зэрэг намхан бүүрэг