НАГЖГАРХАН

Нэлээд нагжгар: нагжгархан хүзүү (мөрөндөө шигдсэн мэт богинохон хүзүү).