НАГЖИЙХ

1. Хүзүү мөрөндөө шигдсэн мэт богино байх;


2. Их‎эд айж ‎эмээс‎эн байдал үзүүлэх.