нойтон хамуу шиг наалдах
салахгүй дагах гэсэн санаа