АНДАРГАНА
/ ургамал /

Их тод, мөн бүдэг хүрэн бүдүүн салаа мөчиртэй, зууван навчтай, жижиг цагаан цэцэг дэлгэрээд, бөмбөглөг хонгорцог жимс дэлгэрэнгүй...