мордохын үедээ мундар татна
явах гэж байж хэрүүл шуугиан гаргах