мордохын хазгай болох
юм эхнээсээ буруудах, бүтэлгүйдэх