мордохын молор гэм, аяарлахын алтан гэм
/ зүйр цэцэн үг /
алс явахдаа архийг цээрлэдэг гэсэн санаа