Улаанбаатар орохоор мордох
Улаанбаатар хот руу явах