хүзүүн дээр мордох
а. Хүүхэд аав ээжийнхээ хүзүүн дээр суух; б. [шилжсэн] Элэг барьж даврах