монгол хүн морио магтана, мужаан хүн хөрөөгөө магтана
/ зүйр цэцэн үг /
хүн бүр өөрийн хэрэгцээт зүйлийг хайрлан хамгаалдаг гэсэн санаа