монголоо алдах

монгол үндэснийхээ ёс заншлыг умартан гээх