монгол цай
/ ургамал /

хөвөн орой бүхий, сөд зэрэг цайны оронд уудаг өвсний зүйлийн нийт нэр