монгол хундага
/ ургамал /

устаж болзошгүй нэлээд тархаж ургасан унаган ургамал, алтан хундага