монгол бүйлс
/ ургамал /

монголын говь цөлийн үрээр үрждэг, ховор унаган ургамал