монгол амуу
/ ургамал /

мөхлөг нь улаан хоногоос томхон, эрт боловсордог нэгэн зүйл тариа