монгол толбо

монгол хүүхдийн бүсэлхий, нуруу заримдаа өгзөг, дал орчимд байдаг хөх мэнгэ, хөх толбо