монгол архи

сүү, таргийг исгэн нэрсэн архи, шимийн архи