мод хагалах
хөрөөдсөн модыг жижиглэх түлээ хагалах