МОДГҮЙ II

Хөзөр, даалуугаар тоглоход сайн мод ирээгүй, голдуу завхай мод ирсэн нь.

Ижил үг:

МОДГҮЙ I