МОД III

Уртын хэмжээ, 1,06 километртэй тэнцэнэ: найман мод газар (найман километр газар) - Найман мод дэлгэрэнгүй... И.С.Тургенев. Ангуучны тэмдэглэл.

Ижил үг:

МОД I

МОД II

МОД IV