МОД IV

Даалуу, хөзөр зэрэг тоглоомын нэг ширхэг: мод дутах (даалуу, хөзөр зэргээс дутах), мод дэлгэрэнгүй... (тоглоход сайн даалуу, хөзөр таарах), завхай мод (а. Дүрс өөр боловч нүхний тоо адил хошоодоор хослох даалуу, хөзрийн мод; б. Хөзөр, даалуу зэргийн доогуур, муу мод), *мод ваадан, морь эмээлтэй (а. Бүх зүйл бэлэн болсон нь; б. Даалуугаар жаа тоглоход хожлын бүх мод өөрийн гарт байгаа нь).

мод дутах даалуу, хөзөр зэргээс дутах
мод ирэх тоглоход сайн даалуу, хөзөр таарах
завхай мод а. Дүрс өөр боловч нүхний тоо адил хошоодоор хослох даалуу, хөзрийн мод; б. Хөзөр, даалуу зэргийн доогуур, муу мод
мод ваадан, морь эмээлтэй а. Бүх зүйл бэлэн болсон нь; б. Даалуугаар жаа тоглоход хожлын бүх мод өөрийн гарт байгаа нь
Ижил үг:

МОД I

МОД II

МОД III