ойн мод урттай богинотой, олон хүн сайнтай муутай
/ зүйр цэцэн үг /
хүн бүхэн адил биш гэсэн санаа