ялам мод
/ ургамал /
навчаар нь хүр хорхой тэжээдэг, үрийг нь иддэг нэгэн зүйл мод