модны согсор
/ ургамал /
өнгө хөх, урт хавтгай навчтай, улаан үртэй, аливаа модонд тогтож ургадаг нэг зүйл ургамал чанаж үхэрт идүүлэхэд сайн