модон морь
а. Биеийн тамирын харайж сургуулилах хэрэгсэл; б. Морины хиймэл толгой сүүлийг тусгай сууринд уяж, ваадан буулгаж сүүжинд уяж морилсон дүрмээр наадах дэлгэрэнгүй...