яс мод
байшин, барилга зэргийн их бие, гол болж байгаа мод