материаллаг үйлдвэрлэл
бодит материал баялгийг бүтээх үйл явц