МАРТАГДАХ

Ямар нэг зүйлээс шалтгаалж санаанаас гарах, дурсан санагдахгүй болох: ор тас мартагдах (санаанд огт дэлгэрэнгүй...

ор тас мартагдах санаанд огт орж ирэхгүй болох
мартагдан орхигдох санаанд орохгүй байх, санагдахгүй байх