МАРТАГНУУЛАХ

Өөр зүйлд анхаарлыг нь хандуулж, уг зүйлийг нь умартуулах: зовлонг нь мартагнуулах (өөр зүйлд дэлгэрэнгүй...