МАРТАХГҮЙ

Үргэлж санан дурсах байдал, мартаж орхихгүй: бид мартахгүй (бид үргэлж дурсах болно гэсэн санаа) - дэлгэрэнгүй...

бид мартахгүй бид үргэлж дурсах болно гэсэн санаа
болжмор шувуу бут бургасаа мартахгүй, буга гөрөөс булаг усаа мартахгүй өөрийн гэр орноо хэн ч үл мартах гэсэн санаа