МАРТАМТГАЙ

Аливаа үйл, хэлсэн үгээ байнга мартах нь - Миний хүн мартамтгай болсон гэдэг чинь нөхцөлгүй болжээ. дэлгэрэнгүй...