МАРТАГЧ

Мартах үйлийн эзэн, мартдаг хүн: үгээ мартагч (хэлсэн ярьснаа санахгүй бологч) - Урьд хэлсэн үгээ дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл.