МАРТАГНАХ

Түр мартах: мартагнаад үлдээх (тэрхэн үед мартаад орхих) - Өдөр хоног өнгөрөх дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас.