аашгүйтэн явах
төрхгүйтэх, элдэв саваагүй зан авир гаргах