МАНИН

Хүйс ялгарлын гаж хөгжлийн улмаас эр, эм бэлгэ хослох, ээлжилж илрэх эмгэг: манин саармаг [хоршоо] дэлгэрэнгүй...