МАНЛАЙ I

1. Дээд зэргийн, тэргүүн: сүргийн манлай (сүргийн сайн нь) - Сүргийн манлай жороо дэлгэрэнгүй... Б.Жамц. Сэтгэлийн нууц., охь манлай [хоршоо] (тэргүүн, хамгийн сайн) - Хүн төрөлтний охь манлай болсон… юм. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., манлай сайн [хоршоо] (дээд зэргийн), адуун сүргийн манлай, агт морьдын тэргүүн [зүйр цэцэн үг] (сүрэгтээ хамгийн шилдэг, сайн хүлэг), эдэд үл шунагч эрийн манлай, эрдэмд үл бардамнагч мэргэний манлай [зүйр цэцэн үг] (эд мөнгөний шунал бага, сурсан эрдмээрээ үл бардамнах нь эрдэмтэн хүний дээд гэсэн санаа);


2. Магнай: манлайд явах (түрүү магнайд явах).

сүргийн манлай сүргийн сайн нь
охь манлай тэргүүн, хамгийн сайн
манлай сайн дээд зэргийн
адуун сүргийн манлай, агт морьдын тэргүүн сүрэгтээ хамгийн шилдэг, сайн хүлэг
эдэд үл шунагч эрийн манлай, эрдэмд үл бардамнагч мэргэний манлай эд мөнгөний шунал бага, сурсан эрдмээрээ үл бардамнах нь эрдэмтэн хүний дээд гэсэн санаа
манлайд явах түрүү магнайд явах
Ижил үг:

МАНЛАЙ II