МАНЛАЙВЧ

Малгайнаас зүүж унжуулсан чихний халхавч.