МАНИГАР

Зузаан зовхитой, анигар нүдтэй, махлаг нүүр: манигар хүн (зузаан зовхитой, онигор нүдтэй, махлаг дэлгэрэнгүй...