мааниас өөр номгүй, махнаас өөр хоолгүй
/ зүйр цэцэн үг /
эрдэм номгүй, чадвар муутай махсаг хүн гэсэн санаа