маанийн хүрд
маанийн зургаан үсэг тэргүүтнийг олонтоо хуйлсан хүрд