маанийн ерөөл

нас нөгчигсдийн хойдын буянд зориулж маань унших, ерөөл тавиулах шашны зан үйл