хорыг нь маажих
хатуу, эвгүй үгээр даажигнан уурыг нь хүргэх