улайтал маажих
ямар нэгэн зүйлээр ширүүн үрж арьсыг нь улайлгах